GYNAIKA MAGAZINE

Comments Off on GYNAIKA MAGAZINE

People & Portraits Yiorgos Kaplanidis / Photographer

Stavros Zalmas for GYNAIKA magazine, photographed by Yiorgos Kaplanidis. Fashion editor: Anta Misthou